Aranżacja wnętrz
Architektura nowoczesnych wnetrz

POMIARY ORGAN JAKO PODSTAWA OCENY SZKODLIWOŚCI WPŁYWÓW DYNAMICZNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

RODZAJ I ZAKRES POMIARÓW W zależności od rodzaju mierzonych parametrów należy dobrać odpowiednio rodzaj i zakres przyrządów pomiarowych. Przy konieczności dokonania szczegółowych analiz pomiarowych należy stosować przyrządy umożliwiające wierną rejestrację przebiegów badanych zjawisk. W innych przypadkach mogą wystarczyć przyrządy umożliwiające dokonanie bezpośrednich odczytów chwilowych, największych lub średnich. Ze względu na przyjęty układ odniesienia, przy badaniach drgań określonego punktu konstrukcji lub podłoża, rozróżnia się dwie podstawowe zasady pomiaru: pomiar przemieszczenia, prędkości lub przyspieszenia danego punktu względem praktycznie nieruchomego układu odniesienia, – pomiar tych samych parametrów drgań określonego punktu względem masy dodatkowej specjalnego układu mechanicznego, zastosowanego w czujniku urządzenia pomiarowego (przyrządy inercyjne lub sejsmiczne. W budownictwie, nie tylko przemysłowym, spotykamy się z drganiami mechanicznymi różnych rodzajów i o różnych zakresach częstości występują przypadki działania drgań ciągłych okresowych i nie okresowych oraz wstrząsów, czyli drgań krótko- trwałych. Metodykę pomiarów i aparaturę, badawczą trzeba dostosować do rodzaju drgań i wartości charakterystycznych parametrów drgań oraz do warunków miejscowych, rodzaju badanych konstrukcji itp. Zakres częstości drgań dotyczący obiektów budowlanych jest stosunkowo mały, lecz obszar mierzonych częstości musi sięgać możliwie niskiej granicy dolnej, na przy- kład 1 – 3 Hz , Stawia to specyficzne wymagania w odniesieniu do aparatury pomiarowej i znacznie ogranicza możliwości wy- korzystania przyrządów stosowanych na przykład w laboratoriach i zakładach mechanicznych, Pomiar amplitud drgań wymuszonych fundamentów pod maszyny i amplitud przemieszczeń podłoża, stropów, ścian i innych elementów budynku i konstrukcji, znajdujących się W pobliżu, da- je możliwość oceny wartości przenoszonych zakłóceń, skuteczności wibroizolacji lub podobnie łatwo i dokładnie uzyskuje się ocenę skuteczności różnych form zabezpieczenia budynków i budowli przed zakłóceniami przenoszonymi przez podłoże gruntowe. Pomiary i badania dynamiczne umożliwiają także przewidywanie wpływów dynamicznych na konstrukcje budowlane, przy wewnętrznych lub zewnętrznych źródłach drgań. Na podstawie pomiarów drgań i porównania wyników z obliczeniami można dokonać weryfikacji doświadczalne j różnych rozwiązań konstrukcyjnych, zwłaszcza układów nie typ owych i trudniejszych do ujęcia teoretycznego. Pomiary drgań umożliwiają ponadto sprawdzenie stanu maszyn i urządzeń drgających, stanu wibroizolatorów itp. [przypisy: jaki strop najtańszy, jaki beton na fundamenty, olx rypin ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: jaki beton na fundamenty jaki strop najtańszy olx rypin