Aranżacja wnętrz
Architektura nowoczesnych wnetrz

Posts Tagged ‘szafy przesuwne’

OCZYSZCZANIE I WYKORZYSTANIE SCIEKÓW POPRODUKCYJNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

OCZYSZCZANIE I WYKORZYSTANIE ŚCIEKÓW POPRODUKCYJNYCH 6. 3. 1. Rodzaje ścieków poprodukcyjnych W państwach uprzemysłowionych objętość -ścieków poprodukcyjnych szybko wzrasta i jest znacznie większa od objętości ścieków bytowo-gospodarczych. W Polsce w 1950 r. objętość ścieków poprodukcyjnych wynosiła około 1,12 mld m, w 10 lat później wzrosła prawie trzykrotnie – do około 3,1 mld m, a w 1962 r. osiągnęła 4,94 mld m. Ogólna ilość ścieków wynosiła 5,80 mld m, w tym ścieków bytowo-gospodarczych tylko 15010, tj. 0,86 mld m . Najwięcej, ho 600/(} ścieków poprodukcyjnych stanowiły w 1962 r. ścieki z akładów należących do resortu Górnictwa) Energetyki. Ilość pozostałą (400f0) tworzyły ścieki poprodukcyjne z zakładów podległych Ministerstwom: Przemysłu Ciężkiego – 13,8°/(}, Przemysłu Chemicznego – 9,9010, Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 7,1010, Przemysłu Lekkiego 2,1°/(}, Budownictwa i przemysłu Materiałów Budowlanych 1,6010, Przemysłu Spożywczego oraz Zakładów Mleczarskich 4,5010, z pozostałych resortów 1,0%. [więcej w: szafy przesuwne, meble biurowe warszawa, meble na wymiar poznań ]

Comments Off

Posts Tagged ‘szafy przesuwne’

OCZYSZCZANIE I WYKORZYSTANIE SCIEKÓW POPRODUKCYJNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

Ścieki poprodukcyjne zawierają głównie zanieczyszczenia organiczne, nie organiczne lub jedne i drugie (mieszane). Do ścieków zawierających głównie zanieczyszczenia organiczne zaliczamy ścieki z zakładów przemysłu spożywczego, wytwórni kleju kostnego i zakładów utylizacyjnych, z roszarni lnu i konopi. Najkorzystniej jest je oczyszczać w połączeniu z rolniczym lub leśnym wykorzystaniem . Ścieki z cukrowni i zakładów przerabiających Ziemniakii należy wstępnie oczyszczać w celu zmniejszenia ilości zawiesiny, a w szczególności mineralnych ziarn gleby. Koncentracja ścieków zależy od stosowanej w danym zakładzie rodzaju technologii (np. dyfuzji ciągłej w cukrowniach) i gospodarki wodnej, m. in. od recyrkulacji – wody w celu ponownego jej użycia. W zamkniętym obiegu część wody zużytej kieruje się do kanału, a obieg uzupełnia się wodą czystą. Ogólne, zapotrzebowanie wody jest znacznie mniejsze. Np. zapotrzebowanie; cukrowni wynosi przeciętnie 15 m wody na 1 t buraków przerabianych bez recyrkulacji, natomiast 5 m – z recyrkulacją. [hasła pokrewne: szafy przesuwne, meblościanki młodzieżowe, szafy na wymiar ]

Comments Off

« Previous Entries