Aranżacja wnętrz
Architektura nowoczesnych wnetrz

Posts Tagged ‘szafa narożna’

Podpory o ksztalcie bramowym

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

Podpory o kształcie bramowym n mają lepszą statyczność, wymagają jednak dla wykonania większych ilości materiału drzewnego. Górna poprzeczka łączy się wpustowo ze słupami i jest przymocowana do nich żelaznymi klamrami, Przeciętna średnica słupów wynosi 150 mm, a szerokość ich rozstawienia – przynajmniej 1,5 m. Szyna może być zrobiona z płaskownika żelaznego o wymiarach 10 X 5U mm lub z żelaznego kątownika o wymiarach 30 X 30 X 5 mm lub 35 X 35 X 6 mm. Szyna z kątowników złożona jest z dwóch kątowników zwróconych ramionami w górę lub w dół. Szyny buduje się nieraz z prostokątnych belek drewnianych o grubości 120-160 mm, okutych żelaznym płaskownikiem o wymiarach 2,5 X 20 mm w miejscu toczenia się kół. Szyny są zawieszone za pomocą podwieszek na konstrukcji nośnej składającej się z dwóch desek o wymiarach 200 X 50 mm lub 250 X 50 mm. Odległość pomiędzy sąsiednimi podwieszkami powinna wynosić 0,6-0,8 m. Konstrukcja nośna z szyną i podwieszkami jest umocowana na końcach wsporników – przy podporach w kształcie r lub na środku poprzeczki górnej – przy podporach kształtu bramowego n. Ciężar wózka i ładunku jest przenoszony na konstrukcję nośną za pośrednictwem szyby i podwieszek. Wewnątrz pomieszczeń konstrukcja nośna jest przymocowana wraz z szyną do belek sufitowych za pomocą śrub lub żelaznych klamer. Przy budowie trasy jednoszynowej należy pamiętać, że wszelkie zakręty drogi powinny być wykonane bardzo łagodnie. Promień zakrętu drogi nie powinien być mniejszy od 1,75 m. [więcej w: szafa narożna, szafy na wymiar, szafy przesuwne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘szafa narożna’

Podpory o ksztalcie bramowym

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

NAZIEMNE WĄSKOTOROWE KOLEJKI Naziemne wąskotorowe kolejki są stosowane bardzo często w produkcyjnych gospodarstwach rolnych. Mają one dużą wydajność, mogą być stosowane na zewnątrz jak również i wewnątrz pomieszczeń, są proste w eksploatacji, a przy większych ładunkach łatwo jest zastosować do nich konną siłę pociągową. Ujemną ich stroną w porównaniu do kolejki wiszącej jest konieczność częstego oczyszczania torów, zwłaszcza podczas opadów śnieżnych. Wagoniki (wózki) są mniej wygodne do ładowania i wyładowania, co jest- powodem częstego zgrupowania się większej liczby wózków w jednym miejscu. Wąskotorowe kolejki posiadają szerokość toru 600, 750 i rzadko 1000 mm. Wąskotorowa kolejka składa się z ziemnego torowiska, na którym leży tor właściwy (podkłady, szyny, zwrotnice i obrotowe tarcze przestawne) oraz z taboru kolejowego. Przy budowie ziemnego toru, biegnącego na zewnątrz pomieszczeń, należy zwrócić uwagę na dokładne wyrównanie gruntu. Następnie wykopuje się boczne rowy ściekowe i układa mostki lub ściekowe rury poprzeczne. Na poziomych odcinkach drogi torowisko jest wykonane na nasypie z ziemi wybranej z bocznych rowów ściekowych. Na wierzch torowiska narzuca się warstwę piasku. Gdy przewiduje się zastosowanie konnej siły pociągowej, to w miejsce jednego z rowów ściekowych robi się ścieżkę dla konia, rów zaś kopie się poza tą ścieżką. Spadek (pochylenie) toru na poszczególnych odcinkach dla mechanicznej kolejki nie powinien przekraczać 10 tysięcznych (tj. 1 metr na 100 m drogi), a przy konnym zaprzęgu 15 tysięcznych. Jeśli na zakręcie drogi jest spadek, to powinien on w tym miejscu być o 50% mniejszy. W miejscach, w których tor przecina drogę powinny być zrobione przejazdy. Podkłady są zrobione z belek sosnowych o przekroju 130 X 150 mm do 150 X 200 mm. Odległość między sąsiednimi podkładami wynosi dla torów o szerokości 600 mm – 710 mm, a dla torów o szerokości 750 mm do 830 mm. Długość podkładów powinna być o 200 do 300 mm większa od szerokości toru (rozstawu szyn). [hasła pokrewne: szafa narożna, szafy na wymiar, szafy przesuwne ]

Comments Off

« Previous Entries