Aranżacja wnętrz
Architektura nowoczesnych wnetrz

Posts Tagged ‘obszar oddziaływania inwestycji’

FUNDAMENTY BLOKOWE POD MASZYNY O DZIAŁANIU UDAROWYM

Posted in Uncategorized  by admin
December 24th, 2018

Fundamenty pod maszyny o działaniu udarowym są najczęściej żelbetowymi fundamentami blokowymi ustawionymi bezpośrednio na gruncie lub za pośrednictwem wibroizolacji (w żelbetowej skrzyni osłaniającej). Najbardziej typowymi maszynami o działaniu udarowym są młoty mechaniczne do kucia matrycowego lub swobodnego. Młoty pracują w taki sposób, że energia kinetyczna spadającego bijaka oraz związanych z nim części przetwarza się na pracę odkształcenia plastycznego materiału odkuwki ułożonego na kowadle. Energia uderzenia przekazuje się z kowadła przez podkładkę sprężystą na blok, fundamentowy i dalej na podłoże gruntowe. W celu zmniejszenia sił zakłócających, przekazywanych na podłoże gruntowe przez blok fundamentowy, umieszcza się go w specjalnej skrzyni osłaniającej i ustawia na wibroizolatorach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘obszar oddziaływania inwestycji’

FUNDAMENTY BLOKOWE POD MASZYNY O DZIAŁANIU UDAROWYM

Posted in Uncategorized  by admin
December 24th, 2018

Za pomocą dobrego wózka jeden człowiek może przewieźć po równej drodze ładunek ważący 250 do 300 kg. Z wózków – dwukołowa taczka służy do przewożenia worków, drzewa i innych ładunków o specjalnym kształcie. Wózki z wywrotnymi skrzyniami służą do przewożenia suchych i płynnych karm, pasz treściwych, nawozu i kiszonki. Wózek służy do przewożenia baniek z mlekiem, worków, drew, po założeniu zaś bocznych, zdejmowanych ścianek, można nim przewozić ziemiopłody, kiszonkę i nawóz. Trójkołowy wózek z drewnianą skrzynią o pojemności 0,4 m3 ma szerokie zastosowanie w gospodarstwach hodowlanych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘obszar oddziaływania inwestycji’

FUNDAMENTY BLOKOWE POD MASZYNY O DZIAŁANIU UDAROWYM

Posted in Uncategorized  by admin
December 24th, 2018

Skrzynia w zależności od przeznaczenia może mieć różny kształt i wielkość. Dla przewożenia pasz treściwych, ziarna. , ziemiopłodów, kiszonki i nawozu, skrzynia ma kształt przeciętego podłużnie walca z blachy cynkowanej lub drewna. W celu ułatwienia wyładowania skrzynie są przymocowane do podwieszek zawiasowo na czopach, a przed niepotrzebnym przechylaniem są one zabezpieczone specjalnym zamkiem . Pojemność takiej normalnej skrzyni wynosi 0,35-0,40 ma, co pozwala naładować do niej 270-300 kg paszy treściwej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘obszar oddziaływania inwestycji’

FUNDAMENTY BLOKOWE POD MASZYNY O DZIAŁANIU UDAROWYM

Posted in Uncategorized  by admin
December 24th, 2018

POIDŁA AUTOMATYCZNE Bez pomocy poidła automatycznego byłoby bardzo trudno zapewnić zwierzętom dostateczną ilość wody. W tych fermach, które nie posiadają indywidualnych poideł autornatycznych, personel traci wiele czasu na pojenie bydła ze wspólnych koryt. Zużycie wody jest wówczas znacznie większe i powstają możliwości przenoszenia chorób zakaźnych z jednego zwierzęcia na drugie. Ważne jest również zagadnienie temperatury wody. Zwierzę pojone zimną wodą traci dużo energii na nagrzanie jej do temperatury swojego ciała. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »