Aranżacja wnętrz
Architektura nowoczesnych wnetrz

Posts Tagged ‘meblościanki’

Konstrukcja typowego elewatora drewnianego

Posted in Uncategorized  by admin
February 20th, 2018

Drewniane elewatory, oczywiście z wyjątkiem części metalowych) taśmy, są budowane zwykle na miejscu według rysunków i instrukcji fabrycznych. Rury i pudła tych elewatorów wykonuje się z suchych desek o grubości 2-3 cm. Konstrukcja typowego elewatora drewnianego i jego główne wymiary zależnie od pojemności czerpaków. Pneumatyczny transporter ma szerokie zastosowanie w rolnych gospodarstwach produkcyjnych. Pomimo że transporter pneumatyczny zużywa (w porównaniu z mechanicznym) znacznie więcej mocy, to jego prosta budowa, łatwość eksploatacji oraz możliwość mechanizacji punktów ładowania i wyładowywania stawiają go na jednym 7, pierwszych miejsc. Zasada działania pneumatycznego transportera polega na przenoszeniu produktów w rurach za pomocą ruchu (prądu) powietrza wtłaczanego : do rur przez dmuchawę (wentylator). Przy przenoszeniu elewatorem pneumatycznym takich produktów, jak siano, słoma, trociny, słód itp. , prędkość ruchu powietrza w rurze powinna wynosić 18-25 mfsek. Przy mniejszej szybkości następuje zatykanie rur, przy większych natomiast niszczą się przenoszone produkty szczególnie ziarno i siano. Roboczą częścią pneumatycznych transporterów jest specjalna dmuchawa (wentylator) składająca się z tarczy z łopatkami , która je-st umieszczona w obudowie dmuchawy. Tarcza osadzona jest na wale i wprawiana w ruch obrotowy za pomocą odpowiedniego silnika. Obudowa dmuchawy ma z boku otwór służący do zasysania powietrza i podawania produktu oraz rurę, przez którą powietrze wraz z produktem wpada do rury wydmuchowej. [hasła pokrewne: meble technorattanowe, białe meble do sypialni, meblościanki ]

Comments Off

Posts Tagged ‘meblościanki’

Konstrukcja typowego elewatora drewnianego

Posted in Uncategorized  by admin
February 20th, 2018

Schemat przenośnego transportera pneumatycznego (dmuchawy) do siana, słomy i sieczki ; jest on ustawiony na zewnątrz składu. Transporter ten może podawać produkt w dowolne miejsce składu na odległość do 60 m, a niekiedy nawet do 150 m. Wydajność takich transporterów wynosi od 2 do 10 ton na godzinę, przy. średnicy rur od 300 do 600 mm. Moc silnika potrzebna do poruszania, dmuchawy jest zależna od wymiarów transportera i długości jego rur. średnio, -przy długości rur 30 m, przetransportowanie jednej tony produktu wymaga energii 1,5-2,0 KMigodz. Ogólny widok transportera przenośnego . Dla transportowania ziarna i innych sypkich produktów budowa transportera jest taka sama natomiast średnica rur wynosi 100-300 mm. Ujemną stroną transporterów tego typu jest to, że przenoszony produkt jest narażony na mechaniczne uderzenia łopatek koła dmuchawy, co jest szczególnie szkodliwe dla ziarna siewnego i siana. Dlatego tez lepsze okazały się transportery, W których skrzynia do ładowania (lej) znajduje się nie z boku obudowy dmuchawy, lecz jest umieszczona nad jej rurą wlotową W tym wypadku ziarno (lub inny produkt) wsypane bezpośrednio do rury tłoczącej transportera (przez szczelinę regulowaną za pomocą zasuwy) unika szkodliwych uderzeń łopatek koła dmuchawy. Rury transporterów pneumatycznych składają się z oddzielnych odcinków o długości od l do 3 m. Końce tych odcinków mają obrzeża i są łączone ze sobą za pomocą specjalnych obręczy up dźwigniowych zamków. Do zespołu rur należą również kolana wygięte pod kątem 450, a basami i 900. Zamiast kolan sztywnych używane są nieraz elastyczne kolana gumowe do rur. Transportery pneumatyczne buduje się często jako stałą, nieodłączną część składu lub magazynu. Schemat składu zaopatrzonego w stały transporter pneumatyczny. Składa się on z dmuchawy (wentylatora), rury rozprowadzającej (tłoczącej) oraz elastycznej rury ssącej pobierającej produkt bezpośrednio z jakiejkolwiek jednostki transportowej. [przypisy: meble technorattanowe, białe meble do sypialni, meblościanki ]

Comments Off

« Previous Entries