Aranżacja wnętrz
Architektura nowoczesnych wnetrz

Posts Tagged ‘meblościanki’

Metody oczyszczania scieków

Posted in Uncategorized  by admin
July 15th, 2016

Metody oczyszczania ścieków w środowisku naturalnym z podaniem krótkiej charakterystyki. Wybór sposobu oczyszczania ścieków zależy od warunków miejscowych. W miejscowościach o znacznym zagęszczeniu ludności i zabudowie rozrzuconej zakładanie pól irygowanych itp. urządzeń jest niemożliwe. Złoża zraszane i komory napowietrzania z osadem czynnym mogą być umieszczane w sąsiedztwie mieszkań i urządzenia te zajmują ok. 0,01 powierzchni potrzebnej dla pól irygowanych. Ze względu na możliwość wydzielania przykrych zapachów filtry gruntowe lub pola irygowane muszą być zakładane z dala od terenów zamieszkałych, co wiąże się z potrzebą budowy dłuższego kolektora bądź też przetłaczania ścieków na wyższy poziom. Natomiast, jak podaje Imhoff, naturalne sposoby oczyszczania ścieków są właściwsze dla małych miast-i miejscowości położonych wśród terenów rolniczych. Urządzenia te są w pracy pewniejsze niż urządzenia sztuczne, gdyż są mniej uzależnione od dobrej obsługi. Imhoff podaje, że problem podniesienia wydajności produkcji rolnej może się okazać ze względów ogólnych tak ważkim, że pójdzie się w kierunku jak najpełniejszego wykorzystania ścieków dla potrzeb rolnictwa za pomocą szerokoprzestrzennego nawodniania, nawet wówczas, gdy takie rozwiązanie będzie wymagało specjalnych dotacji. [więcej w: meble indyjskie, meble skandynawskie, meblościanki ]

Comments Off

Posts Tagged ‘meblościanki’

Metody oczyszczania scieków

Posted in Uncategorized  by admin
July 15th, 2016

Drewniane elewatory, oczywiście z wyjątkiem części metalowych) taśmy, są budowane zwykle na miejscu według rysunków i instrukcji fabrycznych. Rury i pudła tych elewatorów wykonuje się z suchych desek o grubości 2-3 cm. Konstrukcja typowego elewatora drewnianego i jego główne wymiary zależnie od pojemności czerpaków. Pneumatyczny transporter ma szerokie zastosowanie w rolnych gospodarstwach produkcyjnych. Pomimo że transporter pneumatyczny zużywa (w porównaniu z mechanicznym) znacznie więcej mocy, to jego prosta budowa, łatwość eksploatacji oraz możliwość mechanizacji punktów ładowania i wyładowywania stawiają go na jednym 7, pierwszych miejsc. Zasada działania pneumatycznego transportera polega na przenoszeniu produktów w rurach za pomocą ruchu (prądu) powietrza wtłaczanego : do rur przez dmuchawę (wentylator). Przy przenoszeniu elewatorem pneumatycznym takich produktów, jak siano, słoma, trociny, słód itp. , prędkość ruchu powietrza w rurze powinna wynosić 18-25 mfsek. Przy mniejszej szybkości następuje zatykanie rur, przy większych natomiast niszczą się przenoszone produkty szczególnie ziarno i siano. Roboczą częścią pneumatycznych transporterów jest specjalna dmuchawa (wentylator) składająca się z tarczy z łopatkami , która je-st umieszczona w obudowie dmuchawy. Tarcza osadzona jest na wale i wprawiana w ruch obrotowy za pomocą odpowiedniego silnika. Obudowa dmuchawy ma z boku otwór służący do zasysania powietrza i podawania produktu oraz rurę, przez którą powietrze wraz z produktem wpada do rury wydmuchowej. [hasła pokrewne: meble technorattanowe, meblościanki młodzieżowe, meblościanki ]

Comments Off

« Previous Entries