Aranżacja wnętrz
Architektura nowoczesnych wnetrz

Posts Tagged ‘meblościanki młodzieżowe’

Odpowiednia przefermentowane i przerobione osady sciekowe moga byc wykorzystane

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

Odpowiednia przefermentowane i przerobione osady ściekowe mogą być wykorzystane podobnie jak obornik. Bardziej szczegółowo zagadnienia zdrowotne wykorzystania ścieków w rolnictwie i leśnictwie ujmują Tymczasowe wytyczne do projektowania, budowy i eksploatacji terenów i urządzeń rolniczego ,i leśnego wykorzystania ścieków, wydane we wrześniu 1960 r. przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych NOT oraz przez Departament Wodnych Melioracji- Ministerstwa Rolnictwa . Nawodnianie ściekami jest zabronione: w strefie ochrony sanitarnej źródeł zaopatrzenia w wodę źródeł mineralnych – na terenach położonych w miejscach wybijania warstw wodonośnych i przy występowaniu spękanych pokładów geologicznych; w miejscach, gdzie pola te mogą spowodować zanieczyszczenie wód artezyjskich; – w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz w miejscach wypoczynku ludności . W związku z możliwością występowania zanieczyszczeń biologicznych, niebezpiecznych dla zdrowia ludzi i zwierząt, środki przydatne do wykorzystania rolniczego i leśnego mogą być zaliczone do jednej z 3 grup: Ścieki te budzące zastrzeżeń pod względem sanitarnym. Ścieki budzące zastrzeżenia pod względem sanitarnym. Ścieki budzące szczególne zastrzeżenia pod wzgl. , sanitarnym. Przeprowadzone w okresie 1958-1962 badania nad stanem sanitarnym zwierząt korzystających z paszy wyprodukowanej na wrocławskich polach irygowanych wykazały dobry stan zdrowotny tych zwierząt. Badania IMUZ – (1961-1964) nad 15-20 jałówkami wypasanymi na 3 ha pastwisku nawodnianym miejskimi ściekami za pomocą deszczowania wykazały, że żadne spośród zwierząt wypasanych nie zdradzało objawów chorobowych. – Ścieki wykorzystywane w rolnictwie i leśnictwie muszą spełniać następujące wymagania higieniczne: 1. [więcej w: meblościanki młodzieżowe, meble dla dzieci, meble do pokoju młodzieżowego ]

Comments Off

Posts Tagged ‘meblościanki młodzieżowe’

Odpowiednia przefermentowane i przerobione osady sciekowe moga byc wykorzystane

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

Ścieki poprodukcyjne zawierają głównie zanieczyszczenia organiczne, nie organiczne lub jedne i drugie (mieszane). Do ścieków zawierających głównie zanieczyszczenia organiczne zaliczamy ścieki z zakładów przemysłu spożywczego, wytwórni kleju kostnego i zakładów utylizacyjnych, z roszarni lnu i konopi. Najkorzystniej jest je oczyszczać w połączeniu z rolniczym lub leśnym wykorzystaniem . Ścieki z cukrowni i zakładów przerabiających Ziemniakii należy wstępnie oczyszczać w celu zmniejszenia ilości zawiesiny, a w szczególności mineralnych ziarn gleby. Koncentracja ścieków zależy od stosowanej w danym zakładzie rodzaju technologii (np. dyfuzji ciągłej w cukrowniach) i gospodarki wodnej, m. in. od recyrkulacji – wody w celu ponownego jej użycia. W zamkniętym obiegu część wody zużytej kieruje się do kanału, a obieg uzupełnia się wodą czystą. Ogólne, zapotrzebowanie wody jest znacznie mniejsze. Np. zapotrzebowanie; cukrowni wynosi przeciętnie 15 m wody na 1 t buraków przerabianych bez recyrkulacji, natomiast 5 m – z recyrkulacją. [hasła pokrewne: szafy przesuwne, meblościanki młodzieżowe, szafy na wymiar ]

Comments Off

« Previous Entries