Aranżacja wnętrz
Architektura nowoczesnych wnetrz

Posts Tagged ‘meble pokojowe’

przeszkody przy przeplywie

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

Stosując różne przeszkody przy przepływie można kierować ścieki w rozmaitych kierunkach, aby nawodnianie było możliwie równomierne. Poza tym drzewa mogą być nawodniane za pomocą bruzd-rowów. Podczas długotrwałych, mroźnych i śnieżnych zim obciążenie roczne powierzchni zadrzewionych może być znacznie większe niż zaprojektowane. Dlatego należy dobierać gatunki drzew dobrze znoszące zmianę warunków wodnych, nawet w ciągu dłuższego czasu. Nawodnianie ściekami użytków leśnych i plantacji topoli pozwala uzyskać wysokie przyrosty cennej masy drewna i zapewnić stały i całoroczny odbiór ścieków. Pola nawodniane powinny obejmować: a. Łąki i pastwiska o powierzchni ok. 60-80% całego obszaru nawodnianego. Użytki te mogą być nawodniane przez 9-10 miesięcy w roku. b. Grunty orne o powierzchni od 10 do 30010, całego obszaru. Grunty te przyjmą ścieki przede wszystkim w okresie późnej jesieni i zimy. c. Uprawy drzew leśnych i topoli, od 10 do- 25010, które przyjmą ścieki w okresie słot, mrozów, wysokich śniegów, świąt itp. , razem w ciągu 35-90 dni w roku. [hasła pokrewne: meble pokojowe, Meble Nowoczesne, meble do pokoju dziecięcego ]

Comments Off

Posts Tagged ‘meble pokojowe’

przeszkody przy przeplywie

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

Filtry gruntowe umożliwiają odbiór ścieków w podanych wyżej okresach, lecz nie dają żadnych korzyści gospodarczych. Z drugiej strony filtry te stanowią urządzenia kosztowne i zajmują ok. 1% powierzchni pól nawodnianych. Zgodnie z wynikami badań nad rolniczym wykorzystaniem ścieków przeprowadzonych przez Wrocławski Ośrodek (WSR i IMUZ) w latach 1946-1963, nawodnianie upraw topoli i drzew leśnych umożliwia przyjęcie ścieków w okresach, kiedy nie mogą być skierowane na pola nawodniane, a równocześnie zapewnia duże korzyści gospodarcze. Siedliska leśne nawodniane ściekami stają się urodzajniejsze i z klas III i II mogą przejść do klasy 1. W związku z tym okres rębności drzew może być skrócony o 30-50010. Mogą być nawodniane zarówno drzewostany iglaste i liściaste oraz plantacje wierzby koszykarskiej. Wysokość dawek polewowych i rocznych do nawodniania drzew iglastych musi być niska: 200-500 mm rocznie dostosowana do wysokości transpiracji poszczególnych gatunków, wreszcie ścieki nie mogą tworzyć rozlewisk błotnistych w lesie. [patrz też: meble pokojowe, meble do pokoju młodzieżowego, meble młodzieżowe ]

Comments Off

« Previous Entries