Aranżacja wnętrz
Architektura nowoczesnych wnetrz

Posts Tagged ‘Meble Nowoczesne’

przeszkody przy przeplywie

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

Stosując różne przeszkody przy przepływie można kierować ścieki w rozmaitych kierunkach, aby nawodnianie było możliwie równomierne. Poza tym drzewa mogą być nawodniane za pomocą bruzd-rowów. Podczas długotrwałych, mroźnych i śnieżnych zim obciążenie roczne powierzchni zadrzewionych może być znacznie większe niż zaprojektowane. Dlatego należy dobierać gatunki drzew dobrze znoszące zmianę warunków wodnych, nawet w ciągu dłuższego czasu. Nawodnianie ściekami użytków leśnych i plantacji topoli pozwala uzyskać wysokie przyrosty cennej masy drewna i zapewnić stały i całoroczny odbiór ścieków. Pola nawodniane powinny obejmować: a. Łąki i pastwiska o powierzchni ok. 60-80% całego obszaru nawodnianego. Użytki te mogą być nawodniane przez 9-10 miesięcy w roku. b. Grunty orne o powierzchni od 10 do 30010, całego obszaru. Grunty te przyjmą ścieki przede wszystkim w okresie późnej jesieni i zimy. c. Uprawy drzew leśnych i topoli, od 10 do- 25010, które przyjmą ścieki w okresie słot, mrozów, wysokich śniegów, świąt itp. , razem w ciągu 35-90 dni w roku. [hasła pokrewne: meble pokojowe, Meble Nowoczesne, meble do pokoju dziecięcego ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Meble Nowoczesne’

przeszkody przy przeplywie

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

Wyniki oczyszczania, ścieków w stawach rybnych są bardzo dobre. Liczba bakterii ulega zmniejszeniu o 90-95/0, utlenialność oraz azot organiczny zmniejszone o 80-85%. Odpływ ze stawu jest wolny od zawiesin, przezroczysty i nie podlega gniciu. Do wielu stawów odprowadzane są ścieki z pojedynczych budynków inwentarskich, z podwórzy, a również z kanalizacji miejscowej. Nawet niewielki dopływ ścieków do stawu znacznie zwiększa przyrost ryb (np. I w jednym ze stawów ze 120 kg/ha do 245 kg/ha) i wszędzie, gdzie tylko warunki na to pozwalają, należy kierować ścieki o wartości nawozowej lecz nie trujące – do stawów rybnych. Stawy biologiczne w ciągu kilkudziesięciu dni zatrzymania ścieków (zależnie od insolacji, temperatury i głębokości napełnienia) dobrze oczyszczają ścieki, zapewniając pełne odrobaczenie. Stawy te mogą poza tym pełnić rolę zbiorników retencyjnych, co ma duże znaczenie dla całorocznego odbioru i wykorzystania ścieków. Wymagana znaczna powierzchnia stawów (np. dla oczyszczania 1 000 OO() m3/rok – kilkadziesiąt ha) oraz niedostateczne wyniki oczyszczania ścieków w okresie mrozów i śniegów sprawiają, że stawy biologiczne nie będą miały większego znaczenia w warunkach klimatycznych Polski. [hasła pokrewne: meble biurowe warszawa, Meble Nowoczesne, meble do pokoju młodzieżowego ]

Comments Off

« Previous Entries