Aranżacja wnętrz
Architektura nowoczesnych wnetrz

Posts Tagged ‘meble na wymiar poznań’

OCZYSZCZANIE I WYKORZYSTANIE SCIEKÓW POPRODUKCYJNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

OCZYSZCZANIE I WYKORZYSTANIE ŚCIEKÓW POPRODUKCYJNYCH 6. 3. 1. Rodzaje ścieków poprodukcyjnych W państwach uprzemysłowionych objętość -ścieków poprodukcyjnych szybko wzrasta i jest znacznie większa od objętości ścieków bytowo-gospodarczych. W Polsce w 1950 r. objętość ścieków poprodukcyjnych wynosiła około 1,12 mld m, w 10 lat później wzrosła prawie trzykrotnie – do około 3,1 mld m, a w 1962 r. osiągnęła 4,94 mld m. Ogólna ilość ścieków wynosiła 5,80 mld m, w tym ścieków bytowo-gospodarczych tylko 15010, tj. 0,86 mld m . Najwięcej, ho 600/(} ścieków poprodukcyjnych stanowiły w 1962 r. ścieki z akładów należących do resortu Górnictwa) Energetyki. Ilość pozostałą (400f0) tworzyły ścieki poprodukcyjne z zakładów podległych Ministerstwom: Przemysłu Ciężkiego – 13,8°/(}, Przemysłu Chemicznego – 9,9010, Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 7,1010, Przemysłu Lekkiego 2,1°/(}, Budownictwa i przemysłu Materiałów Budowlanych 1,6010, Przemysłu Spożywczego oraz Zakładów Mleczarskich 4,5010, z pozostałych resortów 1,0%. [więcej w: szafy przesuwne, meble biurowe warszawa, meble na wymiar poznań ]

Comments Off

Posts Tagged ‘meble na wymiar poznań’

OCZYSZCZANIE I WYKORZYSTANIE SCIEKÓW POPRODUKCYJNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

OCZYSZCZANIE I WYKORZYSTANIE ŚCIEKÓW W ŚRODOWISKU NATURALNYM 6. 2. 1. Wiadomości ogólne Środowisko naturalne gleba, lub woda, wskutek obfitości mikroorganizmów i stosowania niskiego obciążenia mają dużą zdolność rozkładu związków organicznych. Jak podaje Imhoff ilość mineralizowanych związków organicznych wyrażona w procentach zredukowanego BZTs wynosi przy sztucznym biologicznym oczyszczaniu 45 do 80010, natomiast przy naturalnym sięga 100010. Oczyszczanie w środowisku naturalnym połączone jest zwykle z wykorzystaniem rolniczym i daje dobre wyniki: ilość bakterii zmniejsza się o 98-99,9010, redukcja zawiesin 90-100010 – zależnie od sposobu oczyszczania; odpływ jest klarowny i nie ulega procesom gnicia. Poza tym mogą być uzyskane poważne korzyści gospodarcze, w związku z podniesieniem produkcji zwierzęcej (w stawach rybnych) lub roślinnej (na polach filtracyjnych i nawodnianych). W wielu przypadkach oczyszczanie ścieków, połączone z dużymi kosztami, przy zastosowaniu sztucznej biologicznej metody, może dać dochód przy wykorzystaniu rolniczym. Ścieki przed oczyszczeniem w środowisku naturalnym należy podać oczyszczeniu wstępnemu w osadnikach. Nie każda metoda oczyszczania ścieków w środowisku naturalnym jest połączona z korzyścią dla rolnictwa. [przypisy: meble kawiarniane, meble na wymiar poznań, meble indyjskie ]

Comments Off

« Previous Entries