Aranżacja wnętrz
Architektura nowoczesnych wnetrz

Posts Tagged ‘meble kuchenne na wymiar’

Systemy nawodnien

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2016

Systemy nawodnień upraw leśnych i plantacji topoli powinny być proste w obsłudze i niezawodne w okresie mrozów lub wysokich śniegów. Dla terenów płaskich najodpowiedniejszy jest system zalewowy lub zalewowo-przepływowy, przy powierzchni kwater jak dla filtrów gruntowych lub większych – do kilku ha. Doprowadzenie ścieków musi je zabezpieczać przed większym spadkiem temperatur, a wyloty doprowadzalników na kwatery powinny znajdować się na odpowiednio wysokim poziomie, aby nawet przy grubej . warstwie śniegu można było prowadzić nawodnienia. Na terenach o lekko falistym ukształtowaniu powierzchni najbardziej odpowiednie jest nawodnianie za pomocą przewodów zamkniętych, z rozmieszczeniem hydrantów na wyniosłościach tak, aby jeden hydrant obsługiwał możliwie dużą powierzchnię. [przypisy: łóżka drewniane, meble kuchenne na wymiar, fototapety 3d ]

Comments Off

Posts Tagged ‘meble kuchenne na wymiar’

Systemy nawodnien

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2016

Cała objętość ścieków odpływających z miasta lub zakładu przemysłowego jest użytkowana. 2. Ścieki są odbierane i użytkowane, w ciągu całego roku, nie wyłączając zimy i -okresu słot. 3. Zrzuty, tj. odprowadzenie nie oczyszczonych ścieków do odbiornika, są wykluczone. W okresie roztopów wiosennych oraz powodzi ścieki tylko wyjątkowo mogą być kierowane bezpośrednio do odbiornika, przy czym obowiązuje odpowiednie ich rozcieńczanie. 4. Ścieki surowe, tj. , nie oczyszczone wstępnie, mogą być użytkowane i)Tylko wyjątkowo i wyłącznie do nawodniania roślin nie stanowiących bezpośredniego pokarmu człowieka, np. traw, roślin przemysłowych oraz drzew. 5. Ludzie pracujący na polach nawodnianych ściekami powinni być zaopatrzeni w odzież ochronną (gumowe obuwie, kombinezon, rękawice), mieć możność korzystania z wody pitnej oraz mycia się po zakończeniu pracy. 6. Tereny nawodniane powinny być oddalone od osiedli około 100 m. Część wrocławskich pól irygowanych położona jest około 50 fi od zabudowań przedmieścia Osobowice i w ciągu 85 lat użytkowania (1881- 1965) tak bliskie sąsiedztwo nie okazało się szkodliwe. Zbyt duża odległość terenów nawodnianych od miasta lub zakładu przemysłowego powoduje zwiększenie wydatków na doprowadzanie ścieków. 7. Pola nawodniane muszą być położone z dala od miejsc ujęcia wody dla wodociągu. Osiedla wiejskie położone wśród użytków rolnych i leśnych nawodnianych ściekami powinny być zaopatrzone w wodociągi doprowadzające wodę ze studzien głębokich lub ze stacji uzdatniających wodę. 8. Nawodnianie ściekami łąk i pastwisk należy wstrzymywać na 10-20, przeciętnie na 14 ani przed każdym pokosem lub spasaniem. Zniszczenie drobnoustrojów przez bezpośrednie działanie promieni słonecznych, z powodu braku dostatecznej wilgotności oraz dzięki procesom mineralizacji w warunkach dobrego utlenienia zależy przede wszystkim od przebiegu pogody w tym okresie oraz od rozwoju runi. [więcej w: narożniki z funkcją spania, meble kuchenne na wymiar, wieszak na ubrania ]

Comments Off

« Previous Entries