Aranżacja wnętrz
Architektura nowoczesnych wnetrz

Posts Tagged ‘meble indyjskie’

Obciazenie filtrów gruntowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Obciążenie filtrów gruntowych może być w przybliżeniu obliczone na podstawie BZT20 ścieków, przy założeniu, że tlen będzie wykorzystany w 50o/(f . Ciężar 1 m powietrza w przeciętnych warunkach atmosferycznych wy nosi 1250 G, a zawartość w nim tlenu 280 G = 0,2B kG. Na powierzchni 1 ha filtru gruntowego, po zalewie raz na dobę, zapas powietrza do głębokości l m wynosi 200J0, a objętość: 10000,1,0, 20%= 2000 m. W objętości tej zawartość tlenu: 2000 0,28 = 560 kG. Tlen ten może być wykorzystany w 50%, co stanowi 280 kG/ha. BZT5 ścieków bytowo-gospodarczych, po oczyszczeniu w osadnikach wynosi 35 G/M i dn BZT20 = ,1,46 BZ:. rs, ,skąd ilość mieszkańców od których ścieki mogą być oczyszczone na 1 ha filtru gruntowego wynosi: 28Q -10005000 M 35 •1,46 v -Szyszkin i współautorzy podają przybliżoną metodę obliczenia obciążenia filtru gruntowego na podstawie zdolności utleniania gruntu (ZU). Powierzchnię filtru określą wzór: F =, (BZTs-BZT,)Q m gdzie: BZTs – biochemiczne zapotrzebowanie tlenu ścieków nie oczyszczonych, . [przypisy: meble do sypialni, meble do pokoju młodzieżowego, meble indyjskie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘meble indyjskie’

Obciazenie filtrów gruntowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Metody oczyszczania ścieków w środowisku naturalnym z podaniem krótkiej charakterystyki. Wybór sposobu oczyszczania ścieków zależy od warunków miejscowych. W miejscowościach o znacznym zagęszczeniu ludności i zabudowie rozrzuconej zakładanie pól irygowanych itp. urządzeń jest niemożliwe. Złoża zraszane i komory napowietrzania z osadem czynnym mogą być umieszczane w sąsiedztwie mieszkań i urządzenia te zajmują ok. 0,01 powierzchni potrzebnej dla pól irygowanych. Ze względu na możliwość wydzielania przykrych zapachów filtry gruntowe lub pola irygowane muszą być zakładane z dala od terenów zamieszkałych, co wiąże się z potrzebą budowy dłuższego kolektora bądź też przetłaczania ścieków na wyższy poziom. Natomiast, jak podaje Imhoff, naturalne sposoby oczyszczania ścieków są właściwsze dla małych miast-i miejscowości położonych wśród terenów rolniczych. Urządzenia te są w pracy pewniejsze niż urządzenia sztuczne, gdyż są mniej uzależnione od dobrej obsługi. Imhoff podaje, że problem podniesienia wydajności produkcji rolnej może się okazać ze względów ogólnych tak ważkim, że pójdzie się w kierunku jak najpełniejszego wykorzystania ścieków dla potrzeb rolnictwa za pomocą szerokoprzestrzennego nawodniania, nawet wówczas, gdy takie rozwiązanie będzie wymagało specjalnych dotacji. [więcej w: meble indyjskie, meble skandynawskie, meblościanki ]

Comments Off

« Previous Entries