Aranżacja wnętrz
Architektura nowoczesnych wnetrz

Posts Tagged ‘meble do pokoju młodzieżowego’

Obciazenie filtrów gruntowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Obciążenie filtrów gruntowych może być w przybliżeniu obliczone na podstawie BZT20 ścieków, przy założeniu, że tlen będzie wykorzystany w 50o/(f . Ciężar 1 m powietrza w przeciętnych warunkach atmosferycznych wy nosi 1250 G, a zawartość w nim tlenu 280 G = 0,2B kG. Na powierzchni 1 ha filtru gruntowego, po zalewie raz na dobę, zapas powietrza do głębokości l m wynosi 200J0, a objętość: 10000,1,0, 20%= 2000 m”. W objętości tej zawartość tlenu: 2000 0,28 = 560 kG. Tlen ten może być wykorzystany w 50%, co stanowi 280 kG/ha. BZT5 ścieków bytowo-gospodarczych, po oczyszczeniu w osadnikach wynosi 35 G/M i dn BZT20 = ,1,46 BZ:. rs, ,skąd ilość mieszkańców od których ścieki mogą być oczyszczone na 1 ha filtru gruntowego wynosi: 28Q -10005000 M 35 •1,46 v -Szyszkin i współautorzy podają przybliżoną metodę obliczenia obciążenia filtru gruntowego na podstawie zdolności utleniania gruntu (ZU). Powierzchnię filtru określą wzór: F =, (BZTs-BZT,)Q m” gdzie: BZTs – biochemiczne zapotrzebowanie tlenu ścieków nie oczyszczonych, . [przypisy: meble do sypialni, meble do pokoju młodzieżowego, fototapeta do kuchni ]

Comments Off

Posts Tagged ‘meble do pokoju młodzieżowego’

Obciazenie filtrów gruntowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Odpowiednia przefermentowane i przerobione osady ściekowe mogą być wykorzystane podobnie jak obornik. Bardziej szczegółowo zagadnienia zdrowotne wykorzystania ścieków w rolnictwie i leśnictwie ujmują “Tymczasowe wytyczne do projektowania, budowy i eksploatacji terenów i urządzeń rolniczego ,i leśnego wykorzystania ścieków”, wydane we wrześniu 1960 r. przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych NOT oraz przez Departament Wodnych Melioracji- Ministerstwa Rolnictwa . Nawodnianie ściekami jest zabronione: w strefie ochrony sanitarnej źródeł zaopatrzenia w wodę źródeł mineralnych – na terenach położonych w miejscach wybijania warstw wodonośnych i przy występowaniu spękanych pokładów geologicznych; w miejscach, gdzie pola te mogą spowodować zanieczyszczenie wód artezyjskich; – w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz w miejscach wypoczynku ludności . W związku z możliwością występowania zanieczyszczeń biologicznych, niebezpiecznych dla zdrowia ludzi i zwierząt, środki przydatne do wykorzystania rolniczego i leśnego mogą być zaliczone do jednej z 3 grup: Ścieki te budzące zastrzeżeń pod względem sanitarnym. Ścieki budzące zastrzeżenia pod względem sanitarnym. Ścieki budzące szczególne zastrzeżenia pod wzgl. , sanitarnym. Przeprowadzone w okresie 1958-1962 badania nad stanem sanitarnym zwierząt korzystających z paszy wyprodukowanej na wrocławskich polach irygowanych wykazały dobry stan zdrowotny tych zwierząt. Badania IMUZ – (1961-1964) nad 15-20 jałówkami wypasanymi na 3 ha pastwisku nawodnianym miejskimi ściekami za pomocą deszczowania wykazały, że żadne spośród zwierząt wypasanych nie zdradzało objawów chorobowych. – Ścieki wykorzystywane w rolnictwie i leśnictwie muszą spełniać następujące wymagania higieniczne: 1. [więcej w: fototapety do sypialni, meble dla dzieci, meble do pokoju młodzieżowego ]

Comments Off

« Previous Entries