Aranżacja wnętrz
Architektura nowoczesnych wnetrz

Posts Tagged ‘meble dla dzieci’

Twardość gumy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Twardość gumy jest cechą szczególnie ważną, ze względu na uzależnienie od niej wielu innych właściwości mechanicznych danego tworzywa. Najczęściej przyjmuje się metodę oznaczenia twardości gumy według stopni Shorea. Współczynnik tłumienia drgań gumy zależy od jej rodzaju i powinien być określony przez producenta. Orientacyjnie mona przyjmować w przypadku drgań wymuszonych: – dla gumy o twardości 45 550 Sh 1s = 0,10, – dla gumy o twardości 60 70 Sh rs = 0,15. Na całym świecie obserwuje się rozwój wibroizolacji gumowej, opartej przede wszystkim na seryjnie produkowanych wibroizolatorach różnych typów, o znanych i sprawdzonych charakterystykach technicznych. W przypadku braku możliwości uzyskania gotowych wibroizalatorów gumowych mozna stosować równie ściskane element gumowe w postaci pojedynczych klocków o kształcie prostopadłościanu lub walca. Korek naturalny jest stosowany do celów wibroizolacji w postaci płyt impregnowanych, umieszczanych na ogół w metalowych opaskach lub ramkach. Właściwości spręży- ste i wytrzymałościowe korka zależą od jego twardości i sposobu przygotowania płyt. Współczynniki sprężystości przy ob- ciążeniach dynamicznych są większe niż przy statycznych (podobnie jak w przypadku gumy), a współczynnik tłumienia drgań korka naturalnego można przyjąć jako ak = 0,12. Wśród innych materiałów wibroizolacyjnych można wymienić: filc techniczny (podkładowy i młotowy),drewno dębowe, tworzywa mikroporowate, wióry stalowe, kompozyty gumowo-korkowe (np. podkładki typu TIOO) Nowoczesne rozwiązania wibroizolatorów złożonych wykorzystują cechy łączonych materiałów (np. sprężyny i guma) i pozwalają korzystniej- na uzyskanie szych wskaźników użytkowych, zwiększenie tłumienia, trwałości itp. [przypisy: meble dla dzieci, meble do pokoju młodzieżowego, meble do sypialni ]

Comments Off

Posts Tagged ‘meble dla dzieci’

Twardość gumy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przy ustawianiu fundamentów na pojedynczych wibroizolatorach rozróżnia się dwa zasadnicze układy konstrukcyjne: 1) układ podparty, gdy blok, płyta fundamentowa lub ruszt stalowy pod maszynę jest ustawiony na wibroizolatorach; 2) układ zawieszo, gdy blok fundamentowy jest zawieszony na wibroizolatorach za pośrednictwem systemu wieszaków i wsporników wypuszczonych z bloku fundamentowego. Układ podparty stosuje się na ogół zawsze przy ustawianiu maszyn na stropach i pomostach, a także przy stosowaniu wibroizolacyjnych podkładek ciągłych, nie wymagających dostępu w czasie użytkowania. Układ podparty stosuje się w zasadzie wtedy, gdy nie jest potrzebna duża masa układu, a więc do ma szyn szybkobieżnych i tłokowych, o zrównoważonych siłach wzbudzających pierwszego rzędu, a także dla fundamentów ciężkich młotów mechanicznych. Układ zawieszony, w porównaniu z podpartym, charakteryzuje się pewnymi zaletami dynamicznymi i użytkowymi (w zakresie dostępu do konstrukcji wibroizolatorów), ale jest znacznie trudniejszy w wykonawstwie i remontach. Układ ten stosuje się, gdy potrzebny jest fundament o dużej masie i niskiej częstości drgań własnych przy znacznej wysokości bloku fundamentowego, a więc dla maszynach średnioudarowych o dużych siłach wzbudzających i niskich obrotach. Układ zawieszony jest stosowany również do wibroizolacji fundamentów pod młoty. Układ zawieszony wymaga zastosowania skrzyni osłonowe j stanowiącej również konstrukcję wsporczą dla belek ,podpierających wibroizolatory. Norma PN-80!B-03040 [51] podaje wymagane zakresy obliczeń wibroizolacji maszyn nie udarowych i wibroizolacji fundamentów pod młoty waz z nie- którymi zaleceniami obliczeniowymi i konstrukcyjnymi dotyczącymi potrzebnej sztywności, rozmieszczenia wibroizolatorów itp. [hasła pokrewne: meble dla dzieci, meble do pokoju młodzieżowego, meble do sypialni]

Comments Off

« Previous Entries