Aranżacja wnętrz
Architektura nowoczesnych wnetrz

Posts Tagged ‘meble dla dzieci’

WIBROIZOLACJA BUDYNKÓW LUB ICH ELEMENTÓW

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wibroizolację budynków lub ich elementów od zakłóceń dynamicznych, przenoszonych przez podłoże gruntowe z zewnątrz, należy zaliczyć do wibroizolacji biernej. Pod wpływem działań dynamicznych, pochodzących od pracy maszyn ustawionych na fundamentach, ruchu pojazdów kołowych i szynowych, wbijania pali, odstrzałów, w kamieniołomach itp. oraz na skutek właściwości sprężystych podłoża gruntowego, rozchodzą się w tym ośrodku drgania, ktorych zasięg znacznie przekracza obszar wzbudzenia. Jednym ze sposobów wibroizolacji budynków lub budowli od drgań przenoszonych z zewnątrz przez podłoże gruntowe jest zastosowanie przegród przeciwdrganiowych w gruncie, przecinających drogę fal powierzchniowych. Przegrodę taką stanowią głębokie szczeliny lub rowy puste, względnie wypełnione materiałami tłumiącymi. Głębokość przegród zależy między innymi od długości,fal powierzchniowych, a ich długość – od wymiarów ochranianego obiektu oraz rodzaju źródła drgań. Do czynników ograniczających skuteczność przegród przeciwdrganiowych zalicza się: znaczne długości chronionych obiektów, wysoki poziom wód gruntowych, niskie częstości drgań własnych fundamenty itp. Szczeliny mogą być puste lub wypełnione różnymi materiałami: styropianem, gąbczastymi odpadkami z tworzyw sztucznych i gumy, zużytymi oponami, żużlem itp. W pracy wykazano, że największą skuteczność mają szczeliny puste, a następnie wypełnione styropianem, odpadka- mi gumowymi, natomiast najmniejszą – szczeliny wypełnione żużlem wielkopiecowym. Innym sposobem wibroizolacji budynków lub budowli od drgań dochodzących z zewnątrz przez podłoże gruntowe jest zastosowanie sprężystych przekładek wibroizolacyjnych pomiędzy fundamentami i konstrukcją nośną budynku. [patrz też: meble dla dzieci, meble do pokoju młodzieżowego, meble do sypialni ]

Comments Off

Posts Tagged ‘meble dla dzieci’

WIBROIZOLACJA BUDYNKÓW LUB ICH ELEMENTÓW

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pomiary drgań są podstawową, obiektywną metodą oceny wpływów dynamicznych na konstrukcję budowlane, umożliwiającą uzyskanie pełnego obrazu pracy konstrukcji, ocenę szkodliwości wpływu drgań i wstrząsów na ludzi, budynki, urządzenia itp. Samo zjawisko ruchu drgającego nie da się mierzyć tak, jak nie można mierzyć, np. prądu elektrycznego. Można natomiast mierzyć poszczególne parametry drgań jako konkretne wielkości fizyczne charakteryzujące sam układ i jego drgania. Ponieważ przekładki wibroizolacyjne poziome są narażone na znaczne naciski konstrukcji budynku, zatem powinny się charakteryzować nie tylko trwałością i odpornością a działania wilgoci, lecz również odpowiednią wytrzymałością. Do najlepszych materiałów tego rodzaju zalicza się płyty warstwowe z gumy syntetycznej (np. neoprenu) lub korka naturalnego. Izolację pionową ścian podziemi budynków od strony ruchliwej ulicy można wykonać z lekkich materiałów izolacyjnych w postaci płyt lub zasypek, przy odpowiednim zabezpieczeniu przeciwwilgociowym. Zamiast izolacji pionowej można zastosować szczelinę powietrzną doprowadzoną do fazy fundamentowej i ograniczoną od strony ulicy ścianką murowaną lub żelbetową. [patrz też: meble dla dzieci, meble do pokoju młodzieżowego, meble do sypialni ]

Comments Off

« Previous Entries