Aranżacja wnętrz
Architektura nowoczesnych wnetrz

Posts Tagged ‘meble biurowe warszawa’

Filtry gruntowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

Filtry gruntowe Filtry gruntowe (ros. pola filtracij, niem. Bodenfilter) zakładać należy I na glebach piaszczystych; wyjątkowo w razie braku tego rodzaju gleb można wytworzyć sztucznie powierzchnie filtracyjne z warstw piasku, żwiru, żużla, koksu itp. Powierzchnie przeznaczone pod filtry należy podzielić na kwatery zalewowe o powierzchni 0,25-0,40 ha, otoczone groblami. Z piasku zdejmuje się warstwę ziemi roślinnej, którą przeznacza się do usypania grobli; w groblach układa się rurociągi lub koryta doprowadzające ścieki. Każda kwatera może być oddzielnie nawodniona warstwą do 30 cm (lepiej 5-10 cm), w zimie 20-30 cm, aby mogła się wytworzyć powłoka lodowa. Przerwy w nawodnianiu trwają 0,5-4 dn, zależnie od stopnia stężenia ścieków. Jeżeli dopływ sekundowy ścieków jest niewielki, należy wybudować dodatkowy zbiornik o pojemności wystarczającej dla szybkiego i równomiernego zalewu całej powierzchni kwatery. Filtry gruntowe są drenowane sączkami o średnicy 8-10 cm, w rozstawie 6-10 m, na głęb. 1-1,50,m. Pożądane jest zainstalowanie kominków wywiewnych do przewietrzania sieci. [hasła pokrewne: meble biurowe warszawa, meble dla dzieci, meble ogrodowe technorattan ]

Comments Off

Posts Tagged ‘meble biurowe warszawa’

Filtry gruntowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

OCZYSZCZANIE I WYKORZYSTANIE ŚCIEKÓW POPRODUKCYJNYCH 6. 3. 1. Rodzaje ścieków poprodukcyjnych W państwach uprzemysłowionych objętość -ścieków poprodukcyjnych szybko wzrasta i jest znacznie większa od objętości ścieków bytowo-gospodarczych. W Polsce w 1950 r. objętość ścieków poprodukcyjnych wynosiła około 1,12 mld m, w 10 lat później wzrosła prawie trzykrotnie – do około 3,1 mld m, a w 1962 r. osiągnęła 4,94 mld m. Ogólna ilość ścieków wynosiła 5,80 mld m, w tym ścieków bytowo-gospodarczych tylko 15010, tj. 0,86 mld m . Najwięcej, ho 600/(} ścieków poprodukcyjnych stanowiły w 1962 r. ścieki z akładów należących do resortu Górnictwa) Energetyki. Ilość pozostałą (400f0) tworzyły ścieki poprodukcyjne z zakładów podległych Ministerstwom: Przemysłu Ciężkiego – 13,8°/(}, Przemysłu Chemicznego – 9,9010, Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 7,1010, Przemysłu Lekkiego 2,1°/(}, Budownictwa i przemysłu Materiałów Budowlanych 1,6010, Przemysłu Spożywczego oraz Zakładów Mleczarskich 4,5010, z pozostałych resortów 1,0%. [więcej w: szafy przesuwne, meble biurowe warszawa, meble na wymiar poznań ]

Comments Off

« Previous Entries