Aranżacja wnętrz
Architektura nowoczesnych wnetrz

Posts Tagged ‘imitacja cegły’

Metody oczyszczania scieków

Posted in Uncategorized  by admin
July 15th, 2016

Metody oczyszczania ścieków w środowisku naturalnym z podaniem krótkiej charakterystyki. Wybór sposobu oczyszczania ścieków zależy od warunków miejscowych. W miejscowościach o znacznym zagęszczeniu ludności i zabudowie rozrzuconej zakładanie pól irygowanych itp. urządzeń jest niemożliwe. Złoża zraszane i komory napowietrzania z osadem czynnym mogą być umieszczane w sąsiedztwie mieszkań i urządzenia te zajmują ok. 0,01 powierzchni potrzebnej dla pól irygowanych. Ze względu na możliwość wydzielania przykrych zapachów filtry gruntowe lub pola irygowane muszą być zakładane z dala od terenów zamieszkałych, co wiąże się z potrzebą budowy dłuższego kolektora bądź też przetłaczania ścieków na wyższy poziom. Natomiast, jak podaje Imhoff, naturalne sposoby oczyszczania ścieków są właściwsze dla małych miast-i miejscowości położonych wśród terenów rolniczych. Urządzenia te są w pracy pewniejsze niż urządzenia sztuczne, gdyż są mniej uzależnione od dobrej obsługi. Imhoff podaje, że problem podniesienia wydajności produkcji rolnej może się okazać ze względów ogólnych tak ważkim, że pójdzie się w kierunku jak najpełniejszego wykorzystania ścieków dla potrzeb rolnictwa za pomocą szerokoprzestrzennego nawodniania, nawet wówczas, gdy takie rozwiązanie będzie wymagało specjalnych dotacji. [więcej w: fototapeta do kuchni, meble skandynawskie, imitacja cegły ]

Comments Off

Posts Tagged ‘imitacja cegły’

Metody oczyszczania scieków

Posted in Uncategorized  by admin
July 15th, 2016

URZĄDZENIE OBÓR I TECHNICZNE ŚRODKI PIELĘGNACJI ZWIERZĄT WEWNĘTRZNE URZĄDZENIE POMIESZCZEŃ Racjonalne rozmieszczenie wewnętrznego urządzenia obór i chlewni decyduje w znacznej mierze o dobrej obsłudze zwierząt, wydajności pracy robotników, doprowadzeniu strat paszy do minimum i stworzeniu najbardziej sprzyjających warunków wychowu, W typowych budynkach dla rogacizny stosuje się krótkie stoiska z betonowym albo drewnianym korytem. Długość takiego stoiska wynosi 1,50 – 1,95 m, w zależności od rasy krów, a szerokość – od 1,10 do 1,20 m. Stoiska są rozdzielone między sobą drewnianymi drążkami . Ogólny widok urządzenia typowych stoisk dla krów żelaznymi rurami. Podłogę w stoiskach robi się z niewielkim spadkiem w stronę kanału ściekowego, którym gnojówka odpływa do urządzeń kanalizacyjnych i który ułatwia sprzątanie nawozu ze stoisk; Wzdłuż przedniej ścianki koryta ustawia się słupy, złączone u góry podłużną belką i do nich przymocowuje się uwięzie, automatyczne poidła, opuszczane tarcze oddzielające paszę, rury doprowadzające wodę do poideł oraz przewód próżniowy mechanicznej dojarki. W cielętnikach dla cieląt ssących urządza się indywidualne, a dla cieląt od 6 tygodni do 6 miesięcy – grupowe klatki z korytkami . Cielęta roczne umieszcza się zazwyczaj w takich samych stoiskach jak i krowy. Wewnętrzne urządzenie chlewni składa się z drewnianych lub metalowych, grupowych zagród i koryt umieszczonych bądź wewnątrz zagród, bądź też w oddzielnym pomieszczeniu przeznaczonym wyłącznie do kar- mienia. Urządzenie dwurzędowej chlewni z jednym przejściem, chlewnia posiada metalowe zagrody, szerokie betonowe koryta do połowy wysunięte z zagród dla ułatwienia ich mycia i rozdziału karmy oraz wiszącą, jednoszynową kolejkę, która służy do dowożenia paszy i wywożenia nawozu. Uwięzie dla bydła muszą odpowiadać następującym zasadniczym wymaganiom: 1. Ograniczać ruchy zwierzęcia, lecz równocześnie umożliwiać nieskrępowane swobodne stanie, leżenie, wybieranie paszy na całej długości żłobu, picie wody i poruszanie się w stoisku; 2. Nie powodować przykrego ucisku na szyję zwierzęcia, uczucia chłodu z powodu stykania się z zimnym metalem itp. 3. Umożliwiać szybkie spuszczanie z uwięzi zarówno pojedynczych sztuk jak i całej grupy jednocześnie. 4. Być mocne i proste w użyciu. . [podobne: fototapety 3d, fototapety do sypialni, imitacja cegły ]

Comments Off

« Previous Entries