Aranżacja wnętrz
Architektura nowoczesnych wnetrz

Posts Tagged ‘meble dla dzieci’

Odpowiednia przefermentowane i przerobione osady sciekowe moga byc wykorzystane

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

Odpowiednia przefermentowane i przerobione osady ściekowe mogą być wykorzystane podobnie jak obornik. Bardziej szczegółowo zagadnienia zdrowotne wykorzystania ścieków w rolnictwie i leśnictwie ujmują Tymczasowe wytyczne do projektowania, budowy i eksploatacji terenów i urządzeń rolniczego ,i leśnego wykorzystania ścieków, wydane we wrześniu 1960 r. przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych NOT oraz przez Departament Wodnych Melioracji- Ministerstwa Rolnictwa . Nawodnianie ściekami jest zabronione: w strefie ochrony sanitarnej źródeł zaopatrzenia w wodę źródeł mineralnych – na terenach położonych w miejscach wybijania warstw wodonośnych i przy występowaniu spękanych pokładów geologicznych; w miejscach, gdzie pola te mogą spowodować zanieczyszczenie wód artezyjskich; – w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz w miejscach wypoczynku ludności . W związku z możliwością występowania zanieczyszczeń biologicznych, niebezpiecznych dla zdrowia ludzi i zwierząt, środki przydatne do wykorzystania rolniczego i leśnego mogą być zaliczone do jednej z 3 grup: Ścieki te budzące zastrzeżeń pod względem sanitarnym. Ścieki budzące zastrzeżenia pod względem sanitarnym. Ścieki budzące szczególne zastrzeżenia pod wzgl. , sanitarnym. Przeprowadzone w okresie 1958-1962 badania nad stanem sanitarnym zwierząt korzystających z paszy wyprodukowanej na wrocławskich polach irygowanych wykazały dobry stan zdrowotny tych zwierząt. Badania IMUZ – (1961-1964) nad 15-20 jałówkami wypasanymi na 3 ha pastwisku nawodnianym miejskimi ściekami za pomocą deszczowania wykazały, że żadne spośród zwierząt wypasanych nie zdradzało objawów chorobowych. – Ścieki wykorzystywane w rolnictwie i leśnictwie muszą spełniać następujące wymagania higieniczne: 1. [więcej w: meblościanki młodzieżowe, meble dla dzieci, meble do pokoju młodzieżowego ]

Comments Off

Posts Tagged ‘meble dla dzieci’

Odpowiednia przefermentowane i przerobione osady sciekowe moga byc wykorzystane

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

Filtry gruntowe Filtry gruntowe (ros. pola filtracij, niem. Bodenfilter) zakładać należy I na glebach piaszczystych; wyjątkowo w razie braku tego rodzaju gleb można wytworzyć sztucznie powierzchnie filtracyjne z warstw piasku, żwiru, żużla, koksu itp. Powierzchnie przeznaczone pod filtry należy podzielić na kwatery zalewowe o powierzchni 0,25-0,40 ha, otoczone groblami. Z piasku zdejmuje się warstwę ziemi roślinnej, którą przeznacza się do usypania grobli; w groblach układa się rurociągi lub koryta doprowadzające ścieki. Każda kwatera może być oddzielnie nawodniona warstwą do 30 cm (lepiej 5-10 cm), w zimie 20-30 cm, aby mogła się wytworzyć powłoka lodowa. Przerwy w nawodnianiu trwają 0,5-4 dn, zależnie od stopnia stężenia ścieków. Jeżeli dopływ sekundowy ścieków jest niewielki, należy wybudować dodatkowy zbiornik o pojemności wystarczającej dla szybkiego i równomiernego zalewu całej powierzchni kwatery. Filtry gruntowe są drenowane sączkami o średnicy 8-10 cm, w rozstawie 6-10 m, na głęb. 1-1,50,m. Pożądane jest zainstalowanie kominków wywiewnych do przewietrzania sieci. [hasła pokrewne: meble biurowe warszawa, meble dla dzieci, meble ogrodowe technorattan ]

Comments Off